Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

д-р Живелинка Стоева

»
»
»Специалист "Детски болести"

Тел: 056/87-58-54

Програма "Детско здравеопазване" за м. септември 2018 г.
на 17-ти от 08:00 ч. до 08:30 ч.

Домашни посещения за м. септември 2018 г.
на 19 и 21 от 08:00 ч. до 08:30 ч.