Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

д-р Живелинка Стоева

»
»
»Специалист "Детски болести"

Тел: 056/87-58-54

Програма "Детско здравеопазване" за м. юли 2018 г.
на 02, 10, 11 16, 23 и 24 от 08:30 ч. до 09:00 ч.

Домашни посещения за м. юли 2018 г.
на 04, 18 и 30 от 13:00 ч. до 14:00 ч.