Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

д-р Ели Благинова

»
»
»Програма "Детско здравеопазване" за м. септември 2018 г.
на 17 от 15:00 ч. до 15:30 ч.

Домашни посещения за м. септември 2018 г.
на 07и 14 от 15:00 ч. до 15:30 ч.