Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

д-р Ели Благинова

»
»
»Програма "Детско здравеопазване" за м. януари 2019 г.
на 21 от 15:00 ч. до 15:30 ч.

Домашни посещения за м. януари 2019 г.
на 18 от 
15:00 ч. до 15:30 ч.

Работно време

2019-01-24 - Четвъртък
от 08:30ч. до 12:00ч.
2019-01-25 - Петък
от 13:00ч. до 15:00ч.
2019-01-28 - Понеделник
от 13:00ч. до 15:00ч.
2019-01-29 - Вторник
от 08:00ч. до 12:00ч.
2019-01-31 - Четвъртък
от 08:30ч. до 12:00ч.