Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Кардиологичен кабинет


В кабинета се извършват с талон-направление по РЗОК или платено следните високоспециализирани дейности:
  • Ехокардиография
  • ЕКГ Холтер мониториране
  • Сърдечно-съдов тест с натоварване

Тел: 056/87-58-63

Лекари

д-р Даниела Ватева

2019-12-11 - Сряда
от 08:00ч. до 16:30ч.
2019-12-12 - Четвъртък
от 08:00ч. до 13:00ч.
2019-12-13 - Петък
от 08:00ч. до 16:30ч.
2019-12-16 - Понеделник
от 08:00ч. до 16:30ч.
2019-12-17 - Вторник
от 08:00ч. до 16:30ч.
2019-12-18 - Сряда
от 08:00ч. до 16:30ч.
2019-12-19 - Четвъртък
от 08:00ч. до 16:00ч.
2019-12-20 - Петък
от 08:00ч. до 16:00ч.
2019-12-27 - Петък
от 08:00ч. до 16:00ч.
2019-12-30 - Понеделник
от 08:00ч. до 16:00ч.
2019-12-31 - Вторник
от 08:00ч. до 13:00ч.
Запази час онлайн

д-р Тони Давидовски

2019-12-11 - Сряда
от 08:00ч. до 14:00ч.
2019-12-12 - Четвъртък
от 13:00ч. до 18:00ч.
2019-12-13 - Петък
от 08:00ч. до 17:00ч.
Запази час онлайн

Медицински сестри

Красимира Йосифова

Понеделник
от 08:00ч. до 16:00ч.
Вторник
от 08:00ч. до 16:00ч.
Сряда
от 08:00ч. до 16:00ч.
Четвъртък
от 08:00ч. до 16:00ч.
Петък
от 08:00ч. до 16:00ч.