Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Кардиологичен кабинет


В кабинета се извършват с талон-направление по РЗОК или платено следните високоспециализирани дейности:
  • Ехокардиография
  • ЕКГ Холтер мониториране
  • Сърдечно-съдов тест с натоварване

Тел: 056/87-58-63

Лекари

д-р Даниела Ватева

2019-08-26 - Понеделник
от 08:00ч. до 16:00ч.
2019-08-27 - Вторник
от 08:00ч. до 16:00ч.
2019-08-28 - Сряда
от 08:00ч. до 16:00ч.
2019-09-09 - Понеделник
от 14:00ч. до 18:00ч.
2019-09-10 - Вторник
от 08:00ч. до 14:00ч.
2019-09-11 - Сряда
от 14:00ч. до 18:00ч.
2019-09-12 - Четвъртък
от 08:00ч. до 14:00ч.
2019-09-13 - Петък
от 14:00ч. до 18:00ч.
2019-09-16 - Понеделник
от 08:00ч. до 16:00ч.
2019-09-17 - Вторник
от 08:00ч. до 16:00ч.
2019-09-18 - Сряда
от 08:00ч. до 16:00ч.
2019-09-19 - Четвъртък
от 08:00ч. до 16:00ч.
2019-09-20 - Петък
от 08:00ч. до 16:00ч.

д-р Тони Давидовски

2019-09-02 - Понеделник
от 08:00ч. до 16:00ч.
2019-09-03 - Вторник
от 08:00ч. до 16:00ч.
2019-09-04 - Сряда
от 08:00ч. до 16:00ч.
2019-09-05 - Четвъртък
от 08:00ч. до 16:00ч.
2019-09-09 - Понеделник
от 08:00ч. до 14:00ч.
2019-09-10 - Вторник
от 14:00ч. до 18:00ч.
2019-09-11 - Сряда
от 08:00ч. до 14:00ч.
2019-09-12 - Четвъртък
от 14:00ч. до 18:00ч.
2019-09-13 - Петък
от 08:00ч. до 14:00ч.

Медицински сестри

Красимира Йосифова

Понеделник
от 08:00ч. до 16:00ч.
Вторник
от 08:00ч. до 16:00ч.
Сряда
от 08:00ч. до 16:00ч.
Четвъртък
от 08:00ч. до 16:00ч.
Петък
от 08:00ч. до 16:00ч.