Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Кардиологичен кабинет


В кабинета се извършват с талон-направление по РЗОК или платено следните високоспециализирани дейности:
  • Ехокардиография
  • ЕКГ Холтер мониториране
  • Сърдечно-съдов тест с натоварване

Тел: 056/87-58-63

Лекари

д-р Даниела Ватева

2019-10-18 - Петък
от 08:00ч. до 16:00ч.
2019-10-21 - Понеделник
от 08:00ч. до 16:00ч.
2019-10-22 - Вторник
от 08:00ч. до 16:00ч.
2019-10-23 - Сряда
от 08:00ч. до 16:00ч.
2019-10-24 - Четвъртък
от 08:00ч. до 16:00ч.
2019-10-25 - Петък
от 08:00ч. до 16:00ч.
2019-10-28 - Понеделник
от 08:00ч. до 16:00ч.
2019-10-29 - Вторник
от 08:00ч. до 16:00ч.
2019-10-30 - Сряда
от 08:00ч. до 16:00ч.
2019-10-31 - Четвъртък
от 08:00ч. до 16:00ч.

д-р Тони Давидовски

2019-10-18 - Петък
от 08:00ч. до 16:00ч.

Медицински сестри

Красимира Йосифова

Понеделник
от 08:00ч. до 16:00ч.
Вторник
от 08:00ч. до 16:00ч.
Сряда
от 08:00ч. до 16:00ч.
Четвъртък
от 08:00ч. до 16:00ч.
Петък
от 08:00ч. до 16:00ч.