Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Кардиологичен кабинет


В кабинета се извършват с талон-направление по РЗОК или платено следните високоспециализирани дейности:
  • Ехокардиография
  • ЕКГ Холтер мониториране
  • Сърдечно-съдов тест с натоварване

Тел: 056/87-58-63

Лекари

д-р Даниела Ватева

2019-06-17 - Понеделник
от 08:00ч. до 13:30ч.
2019-06-19 - Сряда
от 08:00ч. до 13:30ч.
2019-06-28 - Петък
от 14:30ч. до 18:00ч.

д-р Тодорка Милушева

2019-06-18 - Вторник
от 08:00ч. до 13:30ч.
2019-06-21 - Петък
от 08:00ч. до 13:30ч.
2019-06-24 - Понеделник
от 08:00ч. до 13:30ч.

д-р Тони Давидовски

2019-06-17 - Понеделник
от 13:30ч. до 17:00ч.
2019-06-18 - Вторник
от 13:30ч. до 17:00ч.
2019-06-19 - Сряда
от 13:30ч. до 17:00ч.
2019-06-20 - Четвъртък
от 08:00ч. до 17:00ч.
2019-06-21 - Петък
от 13:30ч. до 17:00ч.