Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

История

»
»ДКЦ „Свети Георги Победоносец” ЕООД – традиция, качество и професионализъм
През месец май 1951 година по нареждане на Медицинско управление към МНО – Русенската Военна болница с двете си щатни отделения – Терапевтично и Хирургично, рентгенов кабинет, физиотерапевтичен кабинет и лаборатория са преместени на територията на гр. Бургас.
Със заповед на Министъра на отбраната, считано от 01.09.1992 година Военна болница – Бургас е със статут на Военна поликлиника. От 01.01.2000 година Военна поликлиника е със статут на Диагностично-консултативен център към МО. С Разпореждане № 2 от 09.01.2001 година на Министерски съвет, Диагностично-консултативен център към МО е преобразуван в еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с държавно имущество с наименование Диагностично-консултативен център “Св. Георги Победоносец”. От 16.04.2001 година бившето ДКЦ – МО започва да работи като Диагностично-консултативен център “Свети Георги Победоносец” ЕООД – Бургас със 100 % държавно участие.