Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Практика

»
»В центъра работят висококвалифицирани лекари с дългогодишен професионален опит,  медицински специалисти по здравни грижи, икономисти и друг помощен персонал, използвайки модерна медицинска апаратура, отговаряща на изискванията на медицинските стандарти, с което осъществяват съвременна, научно обоснована и високо ефективна консултативна, диагностично-лечебна и рехабилитационна помощ на болни български и чуждестранни граждани.
Профилактичното начало е основен принцип залегнал в организацията на работата на лечебното заведение.
В момента са разкрити и работят кабинети за високоспециализирана медицинска дейност като кардиологичен кабинет за функционална диагностика на сърдечносъдовата система чрез холтер ЕКГ и велоергометър стрес тест система с ЕКГ, ехокардиограф; неврологичен кабинет, кабинет за функционално изследване на нервната система, оборудван с ЕЕГ и ЕМГ апарати и доплер сонограф; хирургичен, пневмологичен, офталмологичен, уши-нос-гърло, кожно-венерологичен, акушеро-гинекологичен, терапевтичен, урологичен, педиатричен.
Физиотерпевтичният кабинет разполага с необходимата апаратура, за да бъдат напълно задоволени нуждите на пациентите от рехабилитация и физиотерапия.
Лабораторията за образна диагностика е окомплектована с необходимата техника и апаратура за извършване на конвенционални и високоспециализирани изследвания. Особено се акцентира на профилактиката на рака на млечната жлеза, чрез прецизни изследвания със съвременен рентгенов апарат – Мамограф. Лабораторията работи с модерен – четвърто поколение компютърен томограф /спирален скенер/ “Сименс”, осигуряващ прецизна диагностика на органите на цяло тяло,  а също така и висок клас ехограф с цветен доплер “Филипс”.
Клинична лаборатория е оборудвана с нова и модерна техника –   анализатор за кръвна картина по 20 показателя, коагулометър, автоматичен уринен анализатор, анализатор за хормонална диагностика, анализатор за пълен анализ на биохимични изследвания. Работи се протромбинов индекс – с венозно и капилярно набиране.
Микробиологична лаборатория е модернизирана и оборудвана с апаратура и консумативи за пълноценна и изчерпателна медико-диагностична дейност. В момента се извършват нови изследвания за серологична диагностика на микроорганизми.

ДКЦ има богат опит при извършването на профилактични прегледи. Работим успешно с много здравноосигурителни и животозастрахователни компании: "Дженерали Застраховане" АД, “ЗК България Иншурънс” АД, “ДЗИ Животозастраховане” ЕАД, “ОЗОФ Доверие ЗАД” АД, ЗК "Уника Живот" АД, ЗД “ОЗОК Инс” АД, “ЗД Евроинс” АД, ЗК "Медико-21" АД, „Животозастрахователен институт” АД, ЗАД “Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” АД, “Фи Хелт Застраховане” АД, “ЗД Съгласие” АД,  ЗАД "Алианц България", "Глобал Сървисиз България" АД и др.
ДКЦ има сключен договор с НЗОК за специализирана и високоспециализирана медицинска помощ. Работим по приоритетни програми и високо специализирани дейности.
Към ДКЦ функционира Обща лекарска консултативна комисия и Специализирана лекарска консултативна комисия по нервни болести.
Издават се всички видове медицински свидетелства.
Извършват се прегледи и в домашни условия.
ДКЦ “Св. Г. Победоносец” ЕООД – Бургас работи с талони от РЗОК, със застрахователни компании и на свободен прием.
Достъп до Диагностично-консултативен център “Свети Георги Победоносец” ЕООД имат всички желаещи за преглед и лечение.


Практика
Практика