Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Съдова хирургия


В кабинета се извършват специализирани медицински прегледи с талон-направление по РЗОК, платени прегледи и прегледи на лица, осигурени допълнително към здравно-осигурителен фонд, както и следните високоспециализирани дейности:

Ехо-Доплер (ултразвуково изследване)
Изследват се следните артерии:
*   абдоминална аорта и аорто-илиачен сегмент;
*   артерии на долни крайници: феморални, поплитеални и стъпални;
*   мозъчни: каротидни, вертебрални;
*   артерии на горни крайници: субклавиални, брахиални, дистални.                                                                       
Изследват се и следните вени:
*   вени на долни крайници: илиачни, феморални, поплитеални, тибиални;
*   сафена магна и парва;
*   вена кава инфериор и супериор;
*   вени на горни крайници: брахиоцефална вена, субклавиални, аксиларни;
*   вени, дрениращи мозъка: югуларни, вертебрални.

Ехо-Доплер: изследването се извършва амбулаторно и без предварителна подготовка.
Напълно безболезнено.

Извършва се и Доплерова сонография – измерване на стъпалното и брахиално налягане и определяне на АВI.

Лекари

д-р Георги Николов

Вторник
от 15:00ч. до 17:00ч.

Медицински сестри