Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

За контакти

»

Диагностично-консултативен център
"Свети Георги Победоносец" ЕООД


гр. Бургас 8001, ул. "Ванче Михайлов" № 1

e-mail: dkc_sgp@abv.bg

Регистратура - тел. 056/87-58-40 и 0888 51 57 66

Регистратура рентген /записване за мамография, ехография и скенер/ - 056/87-58-52


Управител - тел. 056/87-58-58

Главен счетоводител - тел. 056/87-58-42

Специалист "Човешки ресурси" - тел. 056/87-58-43

Старша медицинска сестра - тел. 056/87-58-41


Телефонен указател
Подробен телефонен указател на ДКЦ "Свети Георги Победоносец" ЕООД гр. Бургас.
повече »