Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Телефонен указател

»
»

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
на ДКЦ „Свети Георги Победоносец” ЕООД
 
Телефон   АБОНАТ
87-58-40   РЕГИСТРАТУРА
87-58-41   СТАРША СЕСТРА
87-58-42   ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
87-58-43   ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
87-58-44   ЕМГ д-р ГОЦЕВ – НЕВРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
87-58-45   ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ
87-58-51   ФИЗИОТЕРАПИЯ
87-58-52   РЕНТГЕНОВА РЕГИСТРАТУРА
87-58-53   ПНЕВМОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
87-58-54   ПЕДИАТРИЧЕН КАБИНЕТ
87-58-55   ОЧЕН КАБИНЕТ
87-58-56   УНГ КАБИНЕТ
87-58-58   УПРАВИТЕЛ
87-58-60   КАБИНЕТ ЗА КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
87-58-61   ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ
87-58-62   ЕХОГРАФСКИ КАБИНЕТ
87-58-63   КАРДИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
87-58-65   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
87-58-67   АГ КАБИНЕТ
87-58-68   СКЕНЕР
87-58-69   НЕВРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ – д-р МЛЪЗЕВ
87-58-74   ОРТОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ
87-58-88   ФАКС
81-02-32 - Д-р АНДРЕЕВА – семеен лекар
87-58-80   Д-р РОБЕВА – семеен лекар
87-58-81   Д-р ПАНАЙОТОВ – семеен лекар
87-58-85   МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
87-58-89   Д-р ГОСПОДИНОВА – Център за остеопороза
87-58-99   АПТЕКА