Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Педиатричен кабинет


Тел: 056/87-58-54

д-р Стоева
Програма "Детско здравеопазване" за м. април 2021 г.
на 06-ти от 14:30 ч. до 15:00 ч.

Домашни посещения за м. април 2021 г.
на 20-ти от 14:30 ч. до 15:00 ч.


д-р Благинова
Програма "Детско здравеопазване" за м. април 2021 г.
на 19-ти от 15:00 ч. до 15:30 ч.

Домашни посещения за м. април 2021 г.
на 23-ти от 15:30 ч. до 16:00 ч.

Лекари

д-р Живелинка Стоева

2021-04-21 - Сряда
от 08:30ч. до 15:00ч.
2021-04-23 - Петък
от 08:00ч. до 13:00ч.
2021-04-26 - Понеделник
от 08:00ч. до 13:00ч.
2021-04-27 - Вторник
от 12:00ч. до 15:00ч.
2021-04-28 - Сряда
от 08:30ч. до 14:30ч.
2021-05-05 - Сряда
от 08:30ч. до 13:30ч.
2021-05-07 - Петък
от 08:00ч. до 13:00ч.
2021-05-10 - Понеделник
от 08:00ч. до 13:00ч.
2021-05-11 - Вторник
от 12:00ч. до 15:30ч.
2021-05-12 - Сряда
от 08:30ч. до 13:30ч.
2021-05-14 - Петък
от 08:00ч. до 13:00ч.
2021-05-17 - Понеделник
от 08:00ч. до 13:00ч.
2021-05-18 - Вторник
от 08:30ч. до 14:30ч.
2021-05-19 - Сряда
от 08:30ч. до 13:30ч.
Запази час онлайн

д-р Ели Благинова

2021-04-22 - Четвъртък
от 08:30ч. до 12:00ч.
2021-04-23 - Петък
от 13:00ч. до 15:30ч.
2021-04-26 - Понеделник
от 13:00ч. до 15:30ч.
2021-04-27 - Вторник
от 08:30ч. до 12:00ч.
2021-04-29 - Четвъртък
от 08:30ч. до 12:00ч.
2021-05-07 - Петък
от 13:00ч. до 15:30ч.
2021-05-10 - Понеделник
от 13:00ч. до 15:30ч.
2021-05-11 - Вторник
от 08:30ч. до 12:00ч.
2021-05-13 - Четвъртък
от 09:00ч. до 12:00ч.
2021-05-14 - Петък
от 13:00ч. до 15:30ч.
2021-05-17 - Понеделник
от 13:00ч. до 15:30ч.
2021-05-20 - Четвъртък
от 08:30ч. до 12:00ч.
Запази час онлайн

Медицински сестри