Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Администрация

»
»Управител - д-р Костадин Партенов

Ръководител "Финансово-счетоводен сектор" - Сийка Масленикова

Специалист "Човешки ресурси" - Вержиния Маламова

Регистратори - м. с. Руска Фотева и Димитрина Кичукова