Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Моряшки документи

»Свидетелство за здравословна годност на морски лица


ДКЦ "Свети Георги Победоносец" ЕООД е лечебно заведение, оторизирано от ИА „Морска администрация” със Заповед № 3-152/15.06.2017 г.  за издаване на медицински свидетелства за здравословна годност на морски лица съгласно Разпореждане 119/27.09.2013 г. и изпълнението на критериите на 22 медицински стандарта на МЗ на Република България.

» Електронно досие
» Сертификати
» Необходими документи
» Условия за провеждане на изследвания
» Срокове на валидност на медицинските сертификати
» Медицински специалисти
» За информация и въпроси