Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Необходими документи

»
»

За коректното изготвяне на медицински сертификат за годност е необходимо да представите:
  • Лична карта
  • Моряшки паспорт
  • Имунизационен паспорт
  • Рентгенова снимка с валидност от последните две години
  • Резултат от Манту-тест /ако се изисква/

» Електронно досие
» Сертификати
» Необходими документи
» Условия за провеждане на изследвания
» Срокове на валидност на медицинските сертификати
» Медицински специалисти
» За информация и въпроси