Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Сертификати

»
»

Всички провеждани от специалистите на "Свети Георги Победоносец" ЕООД прегледи и изследвания се извършват в съответствие с Наредба № Н-11/30.04.2014 год. на Министерството на транспорта, съобщенията и информационните технологии и Министерството на здравеопазването за определяне изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България.
Медицинското освидетелстване се извършва с цел да се направи преценка на физическото и психическото състояние на лицата, въз основа на която да се определи степента им на годност да заемат определена длъжност на кораб, плаващ по море или вътрешни водни пътища.
Медицинско освидетелстване се извършва на лица, навършили 16 години, които кандидатстват за работа на кораб, плаващ по море и по вътрешните водни пътища, или за обучение на морски и речни специалисти.

» Електронно досие
» Сертификати
» Необходими документи
» Условия за провеждане на изследвания
» Срокове на валидност на медицинските сертификати
» Медицински специалисти
» За информация и въпроси