Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Условия за провеждане на изследвания

»
»

  • Медицинските прегледи и изследвания за удостоверяване здравословната годност и медицинско освидетелстване на морски лица се извършват в кабинетите и лабораториите на ДКЦ "Свети Георги Победоносец" ЕООД на адрес: гр. Бургас, ул. "Ванче Михайлов" № 1 всеки работен ден от 8,00 ч. до 14,30 ч.
  • Ако приемате някакви медикаменти към датата на провеждане на изследвания трябва да уведомите за тях лекаря, който извършва прегледа
  • ДКЦ "Свети Георги Победоносец" ЕООД е лицензирано здравно заведение, което разполага с всички специалисти и диагностични звена за изготвяне на медицински сертификати на морски лица. Оторизираните лекари на ДКЦ са професионалисти с дългогодишен опит и високи компетентности. Ако в хода на извършваните прегледи и изследвания на морските лица се установят отклонения от установените в медицинската практика норми и референтни граници, оторизираният лекар ще назначи допълнителни консултации или изследвания за уточняване на проблема.
  • Заключение „Годен за работа” се издава след преценка на резултатите от прегледите, допълнителните консултации, изследванията, документите от медицинската експертиза и означава, че лицето може да изпълнява задълженията си на кораба без ограничения.

» Електронно досие
» Сертификати
» Необходими документи
» Условия за провеждане на изследвания
» Срокове на валидност на медицинските сертификати
» Медицински специалисти
» За информация и въпроси