Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Медицински специалисти

»
»

Медицинските прегледи за установяване на здравословната годност на морските лица се извършват от лекари с призната специалност за установяване на:
  • състоянието на зрителната система;
  • състоянието на слуховата система;
  • състоянието на нервната система;
  • хирургически статус;
  • психическото здраве;
  • вътрешния статус и заключение от интернист.
Лекарите, оторизирани да издават заключения за здравословна годност на морски лица в Диагностично-консултативен център "Свети Георги Победоносец" ЕООД са д-р Донка Водева-Кендерова и д-р Нели Иванова.

» Електронно досие
» Сертификати
» Необходими документи
» Условия за провеждане на изследвания
» Срокове на валидност на медицинските сертификати
» Медицински специалисти
» За информация и въпроси