Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Срокове на валидност на медицинските сертификати

»
»

Медицински прегледи и изследвания за удостоверяване на здравословна годност и медицинско освидетелстване на морски лица за работа на кораб, плаващ по вътрешни водни пътища, се извършва:
  • при започване на работа;
  • при навършване на 50 години;
  • след 50-годишна възраст - на всеки 5 години;
  • след навършване на 65 години - всяка година.
Свидетелствата за медицинска годност за работа на кораб, плаващ по море, се издават със срок на валидност:
  • при възраст на лицето до 18 и над 55 год. - 1 година
  • при възраст на лицето от 18 до 55 год. - 2 години.

» Електронно досие
» Сертификати
» Необходими документи
» Условия за провеждане на изследвания
» Срокове на валидност на медицинските сертификати
» Медицински специалисти
» За информация и въпроси