Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Хирургичен кабинетСпециализирани медицински дейности:
 • хирургични прегледи и манипулации
 • амбулаторни операции
Високоспециализирани медицински дейности:
 • вземане на биопсичен материал от: кожа и подкожна тъкан; гърда; лимфен възел
 • инцизия на гръдна жлеза
 • проктоскопска биопсия на ректум
 • вземане на биопсичен материал (без плеврална и иглена биопсия на процеси на гръдната стена): мускул, сухожилие, фасция и бурса
 • хирургична обработка на усложнена оперативна рана след гръдни операции
 • диагностична и лечебна пункция на повърхностни кисти, абсцеси или сондиране на повърхностно разположени фистули на глава и гръбнак
 • инцизия и/или хирургичен шев на меки тъкани при наранявания в областта на шията и главата
 • фасциотомия
 • миотомия
 • бурзотомия
 • ганглионектомия
 • бурзектомия
 • сваляне или заместване на гипсова имобилизация на горен или долен крайник
 • шев на мускули (фасции) при травма
 • инцизия и дренаж на палмарно пространство
 • пункционна биопсия и ексцизия, с вземане на материал за хистологично изследване от гърда
Тел: 056/87-58-61

Лекари

д-р Костадин Партенов

Понеделник
от 08:30ч. до 14:00ч.
Вторник
от 08:30ч. до 14:00ч.
Сряда
от 08:30ч. до 14:00ч.
Четвъртък
от 08:30ч. до 14:00ч.
Петък
от 08:30ч. до 14:00ч.
Запази час онлайн

д-р Продан Проданов

Вторник
от 14:00ч. до 18:00ч.
Четвъртък
от 14:00ч. до 17:00ч.
Петък
от 14:00ч. до 17:00ч.
Запази час онлайн

д-р Георги Зафиров

Понеделник
от 14:30ч. до 17:00ч.
Сряда
от 14:30ч. до 17:00ч.

Медицински сестри