Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

д-р Костадин Партенов

»
»
»Управител, специалист "Хирургия"

ОБРАЗОВАНИЕ:
2007–2009 г. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Бургас, Стопанско управление - Специализация: "Здравен мениджмънт"
Магистър по стопанско управление
2002 г. - УНСС гр. София - Квалификация  по здравен мениджмънт
1991 г. - Медицинска академия - София, Специалност ,,Обща хирургия”
1977-1983 г. - ВМИ ”И. П. Павлов” Пловдив - Магистър по медицина – лекар
ТРУДОВ СТАЖ:
03.2010 до момента - ДКЦ ,,Св. Георги  Победоносец” ЕООД  Бургас - Управител и лекар-хирург
02.2009-03.2010 г. - МЦСМР "Черноморец” ООД  Бургас - спортна медицина - Хирург
04.2002–02.2009 г. - ДКЦ "Св. Георги Победоносец" ЕООД  Бургас - Управител
04.2001-04.2002 г. - ДКЦ "Св.Георги Победоносец" ЕООД  Бургас - Лекар -  хирургичен кабинет
1998–2001 г. - Военна болница, гр. Бургас - Началник на хирургично отделение
09.1989–1998 г. - Военна болница, гр. Бургас - Хирург, ординатор в хирургично отделение
1986–1989 г. - Министерство на отбраната - под. № 32470, гр. Бургас - Началник Медицинска Служба под. № 32470, гр. Бургас
09.1984-1986 г. - Министерство на отбраната - под. № 28090, гр. Бургас - Началник  - медицински пункт
1983–1984 г. - ВВМИ – гр. София и Военна болница  – гр. Пловдив - Лекар-ординатор и интернист

Работно време

Понеделник
от 08:30ч. до 14:00ч.
Вторник
от 08:30ч. до 14:00ч.
Сряда
от 08:30ч. до 14:00ч.
Четвъртък
от 08:30ч. до 14:00ч.
Петък
от 08:30ч. до 14:00ч.
Запази час онлайн