Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Кардиологичен кабинет


В кабинета се извършват с талон-направление по РЗОК или платено следните високоспециализирани дейности:
  • Ехокардиография
  • ЕКГ Холтер мониториране
  • Сърдечно-съдов тест с натоварване (велотест)
  • Доплерова сонография на каротидни и вертебрални артерии
  • Доплерова сонография на артерии и вени на крайници

Тел: 056/87-58-63

Лекари

д-р Даниела Ватева

Понеделник
от 08:00ч. до 16:00ч.
Вторник
от 08:00ч. до 16:00ч.
Сряда
от 08:00ч. до 16:00ч.
Четвъртък
от 08:00ч. до 16:00ч.
Петък
от 08:00ч. до 16:00ч.
Запази час онлайн

д-р Тони Давидовски

2021-10-18 - Понеделник
от 09:00ч. до 15:00ч.
2021-10-19 - Вторник
от 09:00ч. до 14:30ч.
2021-10-20 - Сряда
от 09:00ч. до 14:30ч.
2021-10-21 - Четвъртък
от 09:00ч. до 14:30ч.
2021-10-22 - Петък
от 09:00ч. до 14:30ч.
Запази час онлайн

Медицински сестри

Красимира Йосифова

Понеделник
от 08:00ч. до 16:00ч.
Вторник
от 08:00ч. до 16:00ч.
Сряда
от 08:00ч. до 16:00ч.
Четвъртък
от 08:00ч. до 16:00ч.
Петък
от 08:00ч. до 16:00ч.

Лада Спасова

Понеделник
от 07:30ч. до 15:30ч.
Вторник
от 07:30ч. до 15:30ч.
Сряда
от 07:30ч. до 15:30ч.
Четвъртък
от 07:30ч. до 15:30ч.
Петък
от 07:30ч. до 15:30ч.