Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

За информация и въпроси

»
»

д-р Костадин Партенов - управител
056/87-58-58 и 0888 91 33 57

Регистратура:
056/87-58-40 и 0879 54 51 92

e-mail: dkc_sgp@abv.bg

» Електронно досие
» Сертификати
» Необходими документи
» Условия за провеждане на изследвания
» Срокове на валидност на медицинските сертификати
» Медицински специалисти
» За информация и въпроси