Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Психологическа лабораторияКъм "ДКЦ "Свети Георги Победоносец" ЕООД - Бургас функционира Психологическа лаборатория, където се извършва първо и второ психологическо изследване за установяване психологическата годност на водачите на МПС:
-   за придобиване на категории: С, Сı, D, Dı, Ттб, Ттм;
-   за обществен превоз на пътници и товари;
-   за таксиметров превоз;
-   за водачи с отнето свидетелството за управление;
-   за председателите на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

       Съответствието с изискванията за психологическа годност се установява с тестове за познавателната, психомоторната и личностната сфера. При положително заключение от психологическото изследване на лицето се издава "Удостоверение за психологическа годност". При отрицателно заключение от първото явяване, лицето има право на второ явяване в същата лаборатория в срок до шест месеца от първото.
       Удостоверението за психологическа годност е валидно за срок от три години от датата на неговото издаване, с изключение на случаите, в които се издава след навършване на 65 годишна възраст и на лицата, лишени от правоуправление, за които удостоверението е валидно за срок от една година.

За информация и записване: 
GSM 0888 10 87 58
Александра Соломи /психолог/


Психологическата лаборатория се намира в сградата на ДКЦ "Свети Георги Победоносец" в гр. Бургас, ул. "Ванче Михайлов" № 1 /бивша Военна болница/.

Лекари
Медицински сестри