Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

д-р Бисерка Машкова

»
»
»Специалист "Очни болести"
ОБРАЗОВАНИЕ:
1973 г. завършва "Медицина" в Медицинска академия - София
1979 г. придобива специалност "Очни болести" в Медицинска академия - София
ТРУДОВА БИОГРАФИЯ:
1973-1974 г. - ПОБ Русе - лекар в "Бърза помощ"
1974-1979 г. - ПОБ Русе - лекар в очен кабинет и очно отделение
1979-1985 г. - Болница в гр. Троян - очен лекар в очно отделение и поликлиника към болницата
1985-1990 г. - Алжир - очен лекар
1991-1993 г. - Очна клиника "Едуард Ерио" - Лион, Франция - очен лекар
1994-1998 г. - очен лекар в "Оптик Матт" - Русе, районен управител за Северна България
1998-2005 г. - очен лекар в частен кабинет и МЦ "Здраве" - Бургас
от 2005 г. до настоящия момент - очен лекар в ДКЦ "Св. Георги Победоносец"

Работно време

Понеделник
от 08:00ч. до 13:00ч.
Понеделник
от 14:00ч. до 16:00ч.
Вторник
от 08:00ч. до 13:00ч.
Сряда
от 08:00ч. до 13:00ч.
Четвъртък
от 08:00ч. до 13:00ч.
Петък
от 08:00ч. до 13:00ч.
Запази час онлайн