Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Диагностични възможности на съвременната компютърна томография (CT), или т. нар. "скенер"

»
»
Диагностични възможности на съвременната компютърна томография (CT), или т. нар. "скенер"

Д-р Горица Жечева
Специалист по образна диагностика
ДКЦ „Св. Георги Победоносец“ ЕООД, гр. Бургас


• Какво трябва да знаем за CT изследванията, или т. нар. „скенер“
• Какви са диагностичните възможности на СТ с контраст


В края на 70-те години на миналия век Хънсфийлд и МакКормак извършиха революция в образната диагностика с въвеждането на компютърната томография.Това е рентгенов метод, при който човешкото тяло виртуално се „нарязва“ на тънки срезове, чрез пролъчване с тънък рентгенов лъч, а образът се реконструира със сложен алгоритъм в мощен компютър.
При първото поколение СТ за получаване на образа на един срез са били необходими 5 минути. При съвременните  “спирални” компютърни томографи (шесто поколение СТ) масата с пациента се движи постъпателно, докато рентгеновата тръба се върти непрекъснато по спирална траектория. След 90-те години на 20 век СТ апаратите са вече и мултисрезови – с едновременно получаване на образи на няколко среза.
През 1992 г. са въведени двусрезови СТ,  4-срезови през 1998 г., 8-срезови през 2001 г., 16- срезови през 2002 г., 6- и 10-срезови през 2003 г., 64-срезови през 2004 г. Днес вече се предлагат 128- и 320 –срезови СТ.
В  рутинната практика  по цял свят най-широко използвани са 16–срезовите машини, какъвто е инсталиран в ДКЦ „СВ. Георги Победоносец“ гр. Бургас. Те напълно покриват диагностичните нужди на ежедневната болнична и доболнична практика. При тези апарати времето за изследване се скъсява до секунди (общирни зони от тялото се скенират в рамките на едно задържане на дъха), което намалява лъчевото натоварване за пациента, премахва смущенията в резултат дихателни и други движения и подобрява качеството на образа.
При обикновената рентгенова снимка образът е двуразмерен, наслагват се сенките на много структури, „режат“ се меките тъкани, които имат сходна рентгенова плътност.
Това ограничение се преодолява със СТ, където се различават многократно повече нюанси на сивата скала, контрастната и пространствената резолюция са  много по-високи, реконструрира се софтуерно и триизмерен образ.Така например при рентенова снимка минимално различимият контраст  е  2 % , а при СТ – до 0,25 %. 
Вече навлязохме в сезона на респираторните инфекции. Най-честото усложнение при тях е пневмонията. През последните годнини преобладават т. нар. атипични пневмонии, причинявани от вируси, микоплазми и хламидии. Те протичат със сравнително по-бедна или дори липсваща находка при преслушване, слабо повишена температура и упорита кашлица. Рентгеновата снимка е водеща за навременно поставяне на диагнозата.
Задължително пневмониите следва да се проследяват до пълното изчезване на образната находка с контролна графия около 14-тия ден. Зад една неповлияваща се от лечението пневмония може да се крие карцином на белия дроб – т. нар „мантелна“ пневмония. Една от формите на рака – бронхо-алвеоларния карцином също може да протече като една упорита или повтаряща се на едно и също място пневмония. В тези случаи на избор е СТ изследването на белия дроб, по възможност с  венозно приложение на контраст.
Контрастните агенти повишават съществено информативността на СТ изследванията.
Съвременните нейонни препарати са с минимализиран риск от алергии и странични явления.
За по-равномерно и качествено изобразяване контрастните агенти се изстрелват с висока скорост  2- 6 мл/сек. през обикновен венозен път с помощта на специални високоскоростни инжектори. ДКЦ „Св . Георги Победоносец“ разполага с инжектор Medrad – безспорен лидер  в  производството на такъв тип апаратура.
Контрастните вещества избирателно се натрупват в патологично изменените тъкани и ги визуализират в по-ранен стадий. Например здравата кръвно-мозъчната бариера не допуска постъпване на контраст в мозъка. При възпаления, абцеси, тумори и метастази кръвно-мозъчната бариера се нарушава, контрастното вещество преминава в мозъка и се натрупва в патологичната тъкан.
С помощта на контрастните агенти ясно се отграничават съдовете, диагностицират се например стеснени от плаки участъци или пък аневризми – разширения с изтъняване на стената на аортата.
Те протичат често безсимптомно, а когато достигнат над 5-6 см крият висок риск от разслояване, спукване и животозастрашаващо кървене. 
В черния дроб злокачествените и доброкачествените възли се различават по специфичния начин,  по който поглъщат контраст.
В последните консенсуси на ESUR ( Европейската Асоциация по Урорентгенология) СТ изледването с контраст измества напълно традиционната венозна урография (т. нар. цветна снимка), поради по-голямата информация,  която носи за функцията и структурата на бъбреците,   пълното изобразяване на пикочните пътища и точното характеризиране на туморните образувания.
Това са само една малка част от богатите диагностични възможности на СТ изледванията с контрастни агенти.
По цял свят все още СТ изследванията са с висока цена, поради високата цена на апаратурата, експлоатационните разходи, медикаментите и необходимата висока квалификация на медицинския персонал.
У нас, при наличие на направление от специалист,  НЗОК покрива изцяло нативните СТ изследвания, което прави доплащането за контраст приемливо за пациентите и оправдано, предвид по-голямата информативност, скъсяването на времето до правилна диагноза, адекватно и навременно лечение.