Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Екип

»
»Администрация:
​» д-р Костадин Партенов - управител
» Сийка Масленикова - ръководител "Финансово-счетоводен сектор"
» Вержиния Маламова - специалист "Управление на човешките ресурси"

Лекари:
» д-р Костадин Партенов - специалист "Хирургия"
» д-р Продан Проданов - специалист "Хирургия"
» д-р Петър Петров - специалист "Хирургия" и "Онкология"
» д-р Мая Илиева - специалист "Акушерство и гинекология"
» д-р Иван Хърков - специалист "Акушерство и гинекология"
» д-р Нели Иванова - специалист "Пневмология и фтизиатрия" и "Вътрешни болести"
» д-р Румяна Капкова - специалист "Кожни болести"
» д-р Петър Млъзев - специалист "Нервни болести"
» д-р Живко Гоцев - специалист "Нервни болести"
» д-р Мариана Василева - специалист "УНГ болести"
» д-р Бисерка Машкова - специалист "Очни болести"
» д-р Пламен Василев - специалист "Клинична лаборатория"
» д-р Илияна Димитрова - специалист "Микробиология"
» д-р Ангелина Парапанова - специалист "Образна диагностика"
» д-р Живелинка Стоева - специалист "Детски болести"
» д-р Ели Благинова-Шуплева - специалист "Детски болести"
» д-р Христина Млъзева - специалист "Физиотерапия и рехабилитация"
» д-р Лъчезар Томов - специалист "Ортопедия и травматология"
» д-р Даниела Ватева - специалист "Кардиология"
» д-р Тони Давидовски - специалист "Кардиология"
» д-р Стефка Стефанова - специалист "Ендокринология и болести на обмяната"

Медицински специалисти:
» Лада Спасова - медицинска сестра
» Таня Стоянова - медицинска сестра
» Мария Червенакова - медицинска сестра
» Марияна Керемедчиева - медицинска сестра
» Красимира Йосифова - медицинска сестра
» Станка Дюлгерова - медицинска сестра
» Станка Щерионова - рентгенов лаборант
» Даниела Койчева-Денева - рентгенов лаборант
» Свилена Петрова - рентгенов лаборант
» Теменуга Бакалова - микробиологичен лаборант
» Мая Кисьова - рехабилитатор
» Недка Трифонова - рехабилитатор

Регистратура:
» Руска Фотева - медицинска сестра
» Димитрина Кичукова - рецепционист
» Дамяна Енева - медицински секретар

Помощен персонал:
» Кирчо Димов - снабдител
» Фикрие Смаил - санитар
» Мария Диамандитис - санитар
» Донка Танева - санитар
» Ирина Ганева - санитар

Форма за контакти


Име *
E-mail адрес *
Телефон
Вашето съобщение *
 
Защитен код *