Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Ценоразпис в сила от 22.01.2020 г.

»

ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ШОФЬОРИ КАТЕГОРИЯ "В"
Очен кабинет - 5,00 лв.
УНГ кабинет - 5,00 лв.
Терапевтичен кабинет - 5,00 лв.
Заключение от терапевт /по желание/ - 5,00 лв.

МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ШОФЬОРИ КАТЕГОРИЯ "С"
Очен кабинет - 5,00 лв.
УНГ кабинет - 5,00 лв.
Хирургичен кабинет - 5,00 лв.
Неврологичен кабинет - 5,00 лв.
Ортопедичен кабинет - 5,00 лв.
Терапевтичен кабинет - 5,00 лв.
Заключение от терапевт /по желание/ - 5,00 лв.

МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА
Очен кабинет - 5,00 лв.
УНГ кабинет - 5,00 лв.
Хирургичен кабинет - 5,00 лв.
Неврологичен кабинет - 5,00 лв.
Терапевтичен кабинет - 5,00 лв.

МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА В ЙОНИЗИРАЩА СРЕДА
УНГ кабинет с аудиограма - 14,00 лв.
Хирургичен кабинет - 5,00 лв.
Неврологичен кабинет - 5,00 лв.
Кожен кабинет - 5,00 лв.
АГ (ехографски преглед) - 9,00 лв.
Очен кабинет - 14,00 лв.
Клинична лаборатория с вземане на кръв - 10,00 лв.
ЕКГ /по желание на лицето/ - 5,00 лв.

МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА
Очен кабинет - 5,00 лв.
УНГ кабинет - 5,00 лв.
Хирургичен кабинет - 5,00 лв.
Неврологичен кабинет - 5,00 лв.
Кожен кабинет - 5,00 лв.
Микробиологична лаборатория - 20,00 лв.
Клинична лаборатория с вземане на кръв - 10,00 лв.
Функционален кабинет с ЕКГ - 6,00 лв.
Терапевтичен кабинет - 5,00 лв.
Рентгенография на бял дроб - 18,00 лв.
Манту - 6,00 лв.
АГ кабинет - 5,00 лв.

МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
Очен кабинет - 3,00 лв.
УНГ кабинет - 3,00 лв.
Хирургичен кабинет - 3,00 лв.
Неврологичен кабинет - 3,00 лв.
Терапевтичен кабинет - 3,00 лв.

МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УЧЕНИЦИ ОТ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ
ЕКГ и велоергометрия - 53,00 лв.
Антропометрични изследвания - 3,00 лв.
Терапевтичен кабинет - 5,00 лв.

МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА НА МВР
Очен кабинет - 4,00 лв.
УНГ кабинет - 4,00 лв.
Аудиограма - 10,00 лв.
Хирургичен кабинет - 4,00 лв.
Неврологичен кабинет - 4,00 лв.
Кожен кабинет - 4,00 лв.
ВАСЕРМАН - 7,00 лв.
Клинична лаборатория с вземане на кръв - 16,00 лв.
Терапевтичен кабинет - 4,00 лв.
ЕКГ с разчитане - 5,00 лв.
АГ кабинет - 9,00 лв.

МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ НА КАПИТАН до 40 бруто регистър тона
Очен кабинет - 5,00 лв.
УНГ кабинет - 5,00 лв.
Хирургичен кабинет - 5,00 лв.
Неврологичен кабинет - 5,00 лв.
Функционален кабинет с ЕКГ - 6,00 лв.
Терапевтичен кабинет със заключение - 9,00 лв.

МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА НА ГРАЖДАНСКИ МОРСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
Очен кабинет - 5,00 лв.
УНГ кабинет - 5,00 лв.
Хирургичен кабинет - 5,00 лв.
Неврологичен кабинет - 5,00 лв.
Кожен кабинет - 5,00 лв.
Микробиологична лаборатория - 20,00 лв.
Клинична лаборатория с вземане на кръв - 11,00 лв.
Функционален кабинет с ЕКГ - 6,00 лв.
Пулмологичен кабинет - 5,00 лв.
Терапевтичен кабинет /заключение/ - 5,00 лв.
Антропометрични изследвания - 3,00 лв.
Стоматолог - 5,00 лв.

МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНА ГОДНОСТ НА МОРСКИТЕ ЛИЦА
Очен кабинет - 7,00 лв.
УНГ кабинет - 7,00 лв.
Аудиограма - 6,00 лв.
Хирургичен кабинет - 7,00 лв.
Неврологичен кабинет - 7,00 лв.
Психиатър - 12,00 лв.
Терапевтичен кабинет - 7,00 лв.
ЕКГ с разчитане - 5,00 лв.
Заключение от терапевт - 6,00 лв.
Урина без седимент - 2,00 лв.

МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СПАСИТЕЛИ
Рентгенография на бял дроб - 18,00 лв.
Клинична лаборатория с вземане на кръв - 10,00 лв.
Очен кабинет - 5,00 лв.
УНГ кабинет - 5,00 лв.
Хирургичен кабинет - 5,00 лв.
Неврологичен кабинет - 5,00 лв.
Терапевтичен кабинет и заверка - 8,00 лв.
АГ кабинет - 5,00 лв.

МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК
Пулмологичен кабинет - 5,00 лв.
Терапевтичен кабинет - 5,00 лв.
Кожен кабинет - 5,00 лв.
ВАСЕРМАН - 7,00 лв.
Вземане на венозна кръв - 2,00 лв.

МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ
Пулмологичен кабинет - 5,00 лв.
Терапевтичен кабинет - 5,00 лв.
Кожен кабинет - 5,00 лв.
Микробиологична лаборатория - 13,00 лв.
Вземане на венозна кръв - 2,00 лв.

МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСИНОВЯВАНЕ
Пулмологичен кабинет - 5,00 лв.
Терапевтичен кабинет - 5,00 лв.
Рентгенография на бял дроб - 18,00 лв.
Микробиологична лаборатория - 20,00 лв.
Вземане на венозна кръв - 2,00 лв.

МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО
Пулмологичен кабинет - 10,00 лв.
Кожен кабинет - 10,00 лв.
Микробиологична лаборатория - 20,00 лв.
Вземане на кръв - 2,00 лв.
Рентгенография на бял дроб - 18,00 лв.
Хирургичен кабинет - 8,00 лв.
Неврологичен кабинет - 8,00 лв.
Терапевтичен кабинет - 8,00 лв.
ЛКК - 21,00 лв.
Бланка - 1,00 лв.

ЗДРАВНА КНИЖКА
Бактериологично изследване за носителство /шигели, салмонели, коремно-тифно носителство и ентеропатогенни Ешерихия коли/ - 10,00 лв.
Изследвания за чревни хелминти и протозои - 8,00 лв.

ДРУГИ УСЛУГИ
Издаване на документ - 15,00 лв.
Дубликат на документ - 30,00 лв.
Потребителска такса - 2,90 лв.
Потребителска такса за лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст - 1,00 лв.
Скарифиционна проба - 3,00 лв.
Мускулна инжекция - 5,00 лв.
Интрадермална инжекция - 5,00 лв.
Поставяне на абокат - 10,00 лв.
Сваляне на абокат - 5,00 лв.
Манипулация през абокат - 10,00 лв.
Измерване на кръвно налягане - 5,00 лв.
Контрастна апликация - 10,00 лв.
ТАТ - 5,00 лв.

ПЛАТЕНА ЛКК
Хирургичен кабинет - 11,00 лв.
Неврологичен кабинет - 11,00 лв.
Терапевтичен кабинет - 11,00 лв.
Терапевтичен кабинет /заключение/ - 7,00 лв.

ЛКК по Здравна каса - за всеки специалист х 2,90 лв.

Издаване на копие на Медицински протокол на ЛКК - 30,00 лв.

БЛАНКИ И КОНСУМАТИВИ
Медицинско свидетелство за работа - 0,10 лв.
Медицинско свидетелство за шофьори - 0,10 лв.
Медицинско свидетелство за сключване на граждански брак - 0,10 лв.
Медицинско свидетелство за работа в чужбина - 0,50 лв.
Лична амбулаторна карта - 1,00 лв.
Здравна книжка - 0,50 лв.
Комплект за вътреставна инжекция - дипрофос амп. - 1 мл., лидокаин амп. 10 мл. 1 %, спринцовка 5 сс, игла № 20 - 8,00 лв.
Комплект контрастно вещество - 100,00 лв.

ПАРАНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ
Манипулация до 30 мин. - 18,00 лв.
Манипулация над 30 мин.  - 22,00 лв.
Консумативи комплект - с една банка - 8,00 лв.

ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ
Домашно дневно посещение в района на града - 40,00 лв.
Транспорт от ДКЦ - 5,00 лв.

СТАЦИОНАР
Леглоден за пациент до 4 часа - 30,00 лв.
Леглоден за пациент - 60,00 лв.
Нощувка за придружител - 20,00 лв.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
Първичен преглед за специализиран кабинет - 30,00 лв.
Вторичен преглед за специализиран кабинет - 20,00 лв.
Консултация с лекар-специалист по документи - 20,00 лв.
Платен преглед с издаване на болничен лист - 40,00 лв.

АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Аборт с анестезия - 200,00 лв.
Абразио с анестезия - 200,00 лв.
Вземане на материал за микробиологично изследване - 5,00 лв.
Вземане на материал за хламидия - 8,00 лв.
Вземане на цитонамазка - 5,00 лв.
Електрокоагулация - 40,00 лв.
Ехография на малък таз - 25,00 лв.
Ехография на малък таз с вагинален трансдюсер - 30,00 лв.
Поставяне на спирала - 40,00 лв.
Изваждане на спирала - 25,00 лв.
Инцизия на Бартолинов абсцес - 70,00 лв.
Колпоскопия - 60,00 лв.
Отстраняване на чуждо тяло - 30,00 лв.
Полипектомия с хистологично изследване - 100,00 лв.
Преглед и ехограф - 50,00 лв.
Преглед и ехограф с вагинален трансдюсер - 60,00 лв.

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Криотерапия - 15,00 лв.
Вземане на секрет - 5,00 лв.

ЕНДОКРИНОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Ехография на щитовидна жлеза - 25,00 лв.

КАРДИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Ехокардиография - 45,00 лв.
Преглед с ехокардиография - 60,00 лв.
Вторичен преглед с ехокардиография - 50,00 лв.
Велоергометрия - 45,00 лв.
ЕКГ без преглед - 10,00 лв.
ЕКГ холтер с мониториране - 45,00 лв.
Доплерова сонография на каротидни и вертебрални артерии - 40,00 лв.
Доплерова сонография на артерии и вени на крайници - 40,00 лв.
Пакет "Кардиология" (преглед, ехокардиография и велоергометрия) - 95,00 лв.

КАБИНЕТ ЗА ГОРНА И ДОЛНА ЕНДОСКОПИЯ И ПРОКТОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
RRS - 50,00 лв.
Аноскопия - 30,00 лв.
БЕНДИНГ (на възел) - 70,00 лв.
Венозна анестезия - 70,00 лв.
Вземане на биопсичен материал - 120,00 лв.
Лазерно отстраняване на пиларни кисти посредством NEOV ендолазер - 500,00 лв.
Екстракция на малки фисури - 600,00 лв.
Ексцизия на перианална фистула - 700,00 лв.
Ексцизия на полип - 200,00 лв.
Ексцизия на хемороидални дипли - 250,00 лв.
Инфилтрация на фисура - 50,00 лв.
Кондиломи - ексцизия - 300,00 лв.
Кондиломи - електрокоагулация  - 300,00 лв.
Локална аналгезия - 30,00 лв.
Пункция на перианален абсцес - 100,00 лв.
ФГС със седация - 180,00 лв.
ФГС без седация - 110,00 лв.
ФКС - 180,00 лв.
ФКС със седация - 200,00 лв.

НЕВРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Доплерова сонография - 35,00 лв.
ЕЕГ - 30,00 лв.
ЕМГ - 40,00 лв.

ОНКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Изследване Braster Pro - 65,00 лв.
Изследване Braster Pro към преглед по РЗОК - 45,00 лв.

ОРТОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ
Първичен преглед - 40,00 лв.
Вторичен преглед - 20,00 лв.
Бактериологична натривка от оперативна рана - 8,00 лв.
Бактериологична натривка от покривна тъкан - 8,00 лв.
Вътреставна инжекция - 20,00 лв.
Диагностична и терапевтична пункция на стави - 20,00 лв.
Локална анестезия - 12,00 лв.
Отстраняване на хирургични конци - 15,00 лв.
Поставяне на циркулярен гипс - 50,00 лв.
Поставяне на лонгета - 30,00 лв.
Превръзка на рана - голяма - 30,00 лв.
Превръзка на рана - малка - 10,00 лв.
Превръзка на рана - средна - 20,00 лв.
Сваляне на гипс - 20,00 лв.

ОЧЕН КАБИНЕТ
Изследване на зенични реакции - 5,00 лв.
Изследване на зрителната острота /без предписване на очила/ - 10,00 лв.
Изследване на преден очен сегмент - биомикроскопия - 20,00 лв.
Изследване на рефракции с предписване на очила - 20,00 лв.
Изследване на цветно зрение /аномалоскопия/ - 40,00 лв.
Изследване на цветно зрение с цветна таблица - 5,00 лв.
Вземане на секрет за микробиолог. изследване на конюктивален сак - 5,00 лв.
Отстраняване на мигли - 20,00 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от роговица и конюктива - 35,00 лв.
Отстраняване на шевове от глава и клепач - 20,00 лв.
Отстраняване на шевове от конюктивата - 25,00 лв.
Авторефрактометрия - 10,00 лв.
Офталмоскопия - 15,00 лв.
Поставяне и сваляне на очна протеза - 10,00 лв.
Поставяне, сваляне и промиване на контактни лещи - 8,00 лв.
Проба на Ширмер - 8,00 лв.
Промивка на конюктивален сак - 8,00 лв.
Сондиране на каналикулите и промиване на слъзни пътища (едно око) - 20,00 лв.
Субконюктивална, ретробулбарна и парабулбарна инжекция - 25,00 лв.
Тонометрия - 5,00 лв.

ПНЕВМОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Бронхопровокационен тест и спирометрия - 25,00 лв.
Функционално изследване на дишането с бронходилататорен тест - 10,00 лв.

УШИ-НОС-ГЪРЛО КАБИНЕТ
Аудиометрия - 30,00 лв.
Вземане на секрет от гърло - 3,00 лв.
Вземане на секрет от нос - 3,00 лв.
Вземане на секрет от уши - 3,00 лв.
Дренаж и поставяне на медикамент в средно ухо - 30,00 лв.
Индиректна ларингоскопия - 20,00 лв.
Инцизия перитонзиларен абсцес - 60,00 лв.
Инцизия фурункул в ушен канал - 20,00 лв.
Камертонно изследване на слух - 20,00 лв.
Обгаряне на разширени кръвоносни съдове на носна преграда двустранно - 40,00 лв.
Обгаряне на разширени кръвоносни съдове на носна преграда едностранно - 20,00 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от гърло - 40,00 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от нос - 40,00 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от ухо - 40,00 лв.
Парацентеза - 40,00 лв.
Предна тампонада - 50,00 лв.
Продухване на евстахиеви тръби - 20,00 лв.
Промивка на ушен канал (за ухо) - 15,00 лв.
Пункция, промивка и поставяне на медикамент в синус - 50,00 лв.
Репозиция на носна преграда - 50,00 лв.

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕН КАБИНЕТ
Активна ЛФК - индивидуални занимания с аналитични гимнастически упражнения (за процедура) - 20,00 лв.
Електростимулация - 15,00 лв.
Изготвяне на индивидуална програма за домашни занимания - 8,00 лв.
Лечение с ВЧТ - 10,00 лв.
Лечение с НЧТ - 10,00 лв.
Лечение с УВС (светлолечение) - 8,00 лв.
Лечение със СЧТ - 10,00 лв.
Магнитотерапия за 1 поле - 8,00 лв.
Магнитотерапия (соленоид) - 10,00 лв.
Ултразвукова терапия за 1 поле - 10,00 лв.
Частичен масаж - 20,00 лв.
Шийна екстензия за 1 бр. - 6,00 лв.
Пресотерапия /лимфен дренаж/ за 1 бр. - 10,00 лв.
Криотерапия - 4,00 лв.

ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ
Аноскопия - 30,00 лв.
Бактериологична натривка от рана - 10,00 лв.
Вземане на биопсичен материал - 120,00 лв.
Въвеждане на уретрален катетър - 25,00 лв.
Диагностична и терапевтична пункция на стави - 25,00 лв.
Дигитално изследване на ректум - 30,00 лв.
Екстракция на нокът и пластика на околонокътен вал - 100,00 лв.
Ексцизионна обработка при рани - 100,00 лв.
Ексцизия на доброкачествени тумори - 160,00 лв.
Ел. ексцизия на кожни придатъци - 100,00 лв.
Ексцизия на кожни придатъци - 120,00 лв.
Инжекция на фисури - 30,00 лв.
Инцизия и дренаж на палмарно, тенарно пространство - 60,00 лв.
Инцизия на гръдна жлеза - 80,00 лв.
Инцизия на меки тъкани - 25,00 лв.
Инцизия на перианален абсцес /с локална анестезия/ - 100,00 лв.
Инцизия при процеси на гръдна стена - 80,00 лв.
Компресивна превръзка - 20,00 лв.
Лечение на трудно зарастващи и атонични рани (процедура на посещение) - 15,00 лв.
Локална анестезия - 15,00 лв.
Мануална репозиция на ректален пролапс - 30,00 лв.
Мануална репозиция на херния - 40,00 лв.
Отложен шев при гранулираща коремна рана - 90,00 лв.
Отстраняване на нокът - 50,00 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани - 100,00 лв.
Отстраняване на хирургични конци (за брой) - 5,00 лв.
Плазмотерапия (манипулация) - 90,00 лв.
Поставяне на циркулярен гипс - 50,00 лв.
Поставяне на венокат - 10,00 лв.
Поставяне на лонгета - 40,00 лв.
Превръзка на рана (голяма) - 40,00 лв.
Превръзка на рана (малка) - 20,00 лв.
Превръзка на рана (средна) - 30,00 лв.
Превръзка от изгаряне (до 2%) - 30,00 лв.
Превръзка от изгаряне (до 5%) - 50,00 лв.
Превръзка от изгаряне (над 5%) - 60,00 лв.
Прилагане на тетаничен анатоксин - 3,00 лв.
Репозиция на хемороиди - 30,00 лв.
Сваляне на гипс - 30,00 лв.
Смяна на раневи дренаж и промивка - 15,00 лв.
Смяна на уретрален катетър - 30,00 лв.
Сондиране на фистули - 15,00 лв.
Шев на меки тъкани на малка рана до 3 см. - 30,00 лв.
Шев на меки тъкани на рана над 3 см. - 50,00 лв.
Пакет инцизия на големи абсцеси до 2 см. - 60,00 лв.
Пакет инцизия на големи абсцеси над 2 см. - 80,00 лв.
Вземане на биопсичен материал /гръдна стена; коремна стена; лимфен възел/ - 120,00 лв.

КОНСУМАТИВИ ЗА ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ
Консуматив при аноскопия - 10,00 лв.
Консумативи при обработка на големи абсцеси, екстракция на малки кожни образувания (придатъци) и доброкачествени такива до 1 см. -  60,00 лв.
Консумативи при обработка на големи абсцеси, екстракция на малки кожни образувания (придатъци) и доброкачествени такива над 1 см. -80,00 лв.
Консуматив при първична обработка на рана до 5 шева - 25,00 лв.
Консуматив при първична обработка на рана над 5 шева - 30,00 лв.

ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ
Ексцизия на анална фисура - 600,00 лв.
Ексцизия на дермоидална киста неусложнена - 580,00 лв.
Операция по повод варикоцеле - 500,00 лв.
Операция по повод варици на долни крайници - 650,00 лв.
Ексцизия на перианална фистула (лазерна обработка) - 350,00 лв.
Френулум бреве препуции - 350,00 лв.
Циркумцизио по повод фимоза - 500,00 лв.
Циркумцизио по повод фимоза с френулум бреве - 650,00 лв.

ГОСТУВАЩИ ЛЕКАРИ
проф. д-р Кавръков - 60,00 лв.

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Рентгенов филм - 6,00 лв.
Рентгенография на гръбначен сегмент в І проекция - 20,00 лв.
Рентгенография на гръбначен сегмент в ІІ проекции - 32,00 лв.
Рентгенография на череп в І проекция - 20,00 лв.
Рентгенография на череп в ІІ проекции, включително специални центражи - 32,00 лв.
Рентгенография на кости и стави в І проекция - 20,00 лв.
Рентгенография на кости и стави в ІІ проекции - 32,00 лв.
Рентгенография на гръден кош и бял дроб - 23,00 лв.
Мамография - 35,00 лв.
Обзорна рентгенография на корем - 28,00 лв.
Обзорна рентгенография на бъбреци и пикочен мехур (БУМ или ПОС) - 30,00 лв.

ЕХОГРАФИИ
Ехография на една система - 18,00 лв.
Ехография на млечни жлези - 25,00 лв.
Ехография на коремни органи - 35,00 лв.
Ехография на щитовидна жлеза - 25,00 лв.

СКЕНЕР
Глава, гръбначни прешлени, стави - 140,00 лв.
Бял дроб, абдомен, малък таз - 170,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
Копие на разчитане от конвенционално рентгеново изследване, извършено в ДКЦ "Свети Георги Победоносец" - 10,00 лв.
Копие на рентгеново изследване на CD - 5,00 лв.

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Гърлен секрет - 12,00 лв.
Носен секрет - 12,00 лв.
Еö клетки в носен секрет - 9,00 лв.
Комбинирано изследване на гърлен и носен секрет /с една такса/ - 20,00 лв.
Очен секрет - 12,00 лв.
Ушен секрет - 12,00 лв.
Храчка - 14,00 лв.
Микоплазма пневмония IgM - 8,00 лв.
Раневи секрет - 14,00 лв.
Пунктат - 12,00 лв.
Уретрален секрет + трихомони - 15,00 лв.
Еякулат + трихомони - 15,00 лв.
Вагинален или цервикален секрет + трихомони - 15,00 лв.
Фецес (микробна флора и кандида) - 12,00 лв.
Фецес за здравна книжка и детска градина - 10,00 лв.
Микоплазма и уреаплазма - 30,00 лв.
Антибиограма за едно културелно изследване - 6,00 лв.
Антибиограма за две културелни изследвания - 10,00 лв.
Антимикограма - 6,00 лв.
Еднократна урина за урокултура - 10,00 лв.
Двукратна урина за урокултура - 16,00 лв.
Трикратна урина за урокултура - 18,00 лв.
Изследване на нокти, косми и кожа за бактерии, гъбички, плесени и дерматофити - 25,00 лв.

БЪРЗИ ТЕСТОВЕ
Доказване на хемолитичен стрептокок в гърлен секрет - 12,00 лв.
Neisseria gonorrheae - найсерия гонорея (антиген) - 15,00 лв.
Изследване за сифилис - RPR /Васерман/ - 7,00 лв.
Hepatitis B virus - HbSAg /австралийски антиген/ - 7,00 лв.
ASO /антистрептолизии/ - 7,00 лв.
Хеликобактер пилори Aг (от фецес) - 15,00 лв.
СПИН тест - 6,00 лв.
Хламидия /сух тест/ - 15,00 лв.
Ревматоиден фактор RF - 7,00 лв.

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ
Първо и второ психологическо изследване - 40,00 лв.
Първо и второ психологическо изследване на чужденец - 100,00 лв.
Първо и второ психологическо изследване при отнето свидетелство за правоуправление на МПС - 60,00 лв.
Първо и второ психологическо изследване при отнето свидетелство за правоуправление на МПС на чужденец - 120,00 лв.
Удостоверение (с вкл. ДДС) - 5,00 лв.
Психологична консултация (продължителност 45 мин.) - 25,00 лв.

ДРУГИ ПЛАТЕНИ УСЛУГИ
Ползване на кабинет/лекционна зала за 1 астрономически час (без ДДС) - 25,00 лв.