Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Ценоразпис

»

ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ЦЕНА
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ШОФЬОРИ КАТЕГОРИЯ "В"
Очен кабинет 6.00 лв
УНГ кабинет 6.00 лв
Терапевтичен кабинет 6.00 лв
Заключение от терапевт /по желание/ 6.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ШОФЬОРИ КАТЕГОРИЯ "С"
Очен кабинет 6.00 лв
УНГ кабинет 6.00 лв
Хирургичен кабинет 6.00 лв
Неврологичен кабинет 6.00 лв
Ортопедичен кабинет 6.00 лв
Терапевтичен кабинет 6.00 лв
Заключение от терапевт /по желание/ 4.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА
Очен кабинет 6.00 лв
УНГ кабинет 6.00 лв
Хирургичен кабинет 6.00 лв
Неврологичен кабинет 6.00 лв
Терапевтичен кабинет 6.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА В ЙОНИЗИРАЩА СРЕДА
УНГ кабинет с аудиограма 14.00 лв
Хирургичен кабинет 6.00 лв
Неврологичен кабинет 6.00 лв
Кожен кабинет 6.00 лв
АГ (ехографски преглед) 10.00 лв
Очен кабинет /зрителна острота, очни дъна, прозрачност на лещите/ 14.00 лв
Клинична лаборатория /ПКК, СУЕ, ДКК, урина със седимент и вземане на кръв/ 14.20 лв
ЕКГ /по желание на лицето/ 7.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА
Очен кабинет 12.00 лв
УНГ кабинет 12.00 лв
Хирургичен кабинет 12.00 лв
Неврологичен кабинет 12.00 лв
Кожен кабинет 5.00 лв
Клинична лаборатория /ПКК с ДКК, СУЕ, ВАСЕРМАН, СПИН, ХЕПАТИТ "В", ХЕПАТИТ "С", урина със седимент и такса/ 70.00 лв
ЕКГ с разчитане 18.00 лв
Терапевтичен кабинет /заключение/ 12.00 лв
Рентгенография на бял дроб 30.00 лв
Манту 10.00 лв
АГ кабинет с тест за бременност чрез урина 25.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
Очен кабинет 3.00 лв
УНГ кабинет 3.00 лв
Хирургичен кабинет 3.00 лв
Неврологичен кабинет 3.00 лв
Терапевтичен кабинет 3.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УЧЕНИЦИ ОТ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ
ЕКГ и велоергометрия 53.00 лв
Антропометрични изследвания 3.00 лв
Терапевтичен кабинет 5.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА НА МВР
Очен кабинет 5.00 лв
УНГ кабинет 5.00 лв
Аудиограма 10.00 лв
Хирургичен кабинет 5.00 лв
Неврологичен кабинет 5.00 лв
Кожен кабинет 5.00 лв
ВАСЕРМАН 6.00 лв
Клинична лаборатория /ПКК, СУЕ, кръвна захар, урина + сед., креатенин, ASAT, ALAT/ 19.30 лв
Вземане на венозна кръв 2.00 лв
Кръвна група 20.00 лв
Тест за наркотици 25.00 лв
Терапевтичен кабинет 5.00 лв
ЕКГ с разчитане 5.00 лв
АГ кабинет 9.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ НА КАПИТАН до 40 бруто регистър тона
Очен кабинет 6.00 лв
УНГ кабинет 6.00 лв
Хирургичен кабинет 6.00 лв
Неврологичен кабинет 6.00 лв
Функционален кабинет с ЕКГ 7.00 лв
Терапевтичен кабинет със заключение 9.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА НА ГРАЖДАНСКИ МОРСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
Очен кабинет 6.00 лв
УНГ кабинет 6.00 лв
Хирургичен кабинет 6.00 лв
Неврологичен кабинет 6.00 лв
Кожен кабинет 6.00 лв
Микробиологична лаборатория - ВАСЕРМАН, СПИН, ХЕПАТИТ 20.00 лв
Клинична лаборатория 9.00 лв
Вземане на венозна кръв 2.00 лв
Функционален кабинет с ЕКГ 7.00 лв
Пулмологичен кабинет 6.00 лв
Терапевтичен кабинет /заключение/ 6.00 лв
Антропометрични изследвания 3.00 лв
Стоматолог 6.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНА ГОДНОСТ НА МОРСКИТЕ ЛИЦА
Очен кабинет 7.00 лв
УНГ кабинет 7.00 лв
Аудиограма 8.00 лв
Хирургичен кабинет 7.00 лв
Неврологичен кабинет 7.00 лв
Психиатър 12.00 лв
Терапевтичен кабинет 7.00 лв
ЕКГ 6.00 лв
Заключение от терапевт 6.00 лв
Урина без седимент 2.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СПАСИТЕЛИ
Рентгенография на бял дроб 18.00 лв
Клинична лаборатория /ПКК, СУЕ, урина: седимент, захар, албумин/ 10.00 лв
Вземане на кръв 2.00 лв
Очен кабинет 5.00 лв
УНГ кабинет 5.00 лв
Хирургичен кабинет 5.00 лв
Неврологичен кабинет 5.00 лв
Терапевтичен кабинет - RR, пулс и заверка 8.00 лв
АГ кабинет 5.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК
Пулмологичен кабинет 6.00 лв
Терапевтичен кабинет 6.00 лв
Кожен кабинет 6.00 лв
ВАСЕРМАН 9.00 лв
Вземане на венозна кръв 2.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ
Пулмологичен кабинет 6.00 лв
Терапевтичен кабинет 6.00 лв
Кожен кабинет 6.00 лв
Микробиологична лаборатория - СПИН и ВАСЕРМАН 13.00 лв
Вземане на венозна кръв 2.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСИНОВЯВАНЕ
Пулмологичен кабинет 6.00 лв
Терапевтичен кабинет 6.00 лв
Рентгенография на бял дроб 18.00 лв
Микробиологична лаборатория - ВАСЕРМАН, СПИН, HbSAg 20.00 лв
Вземане на венозна кръв 2.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО
Пулмологичен кабинет 10.00 лв
Кожен кабинет 10.00 лв
Микробиологична лаборатория - ВАСЕРМАН, СПИН, HbSAg 20.00 лв
Вземане на кръв 2.00 лв
Рентгенография на бял дроб 18.00 лв
Хирургичен кабинет 8.00 лв
Неврологичен кабинет 8.00 лв
Терапевтичен кабинет 8.00 лв
ЛКК 21.00 лв
Бланка 1.00 лв
ЗДРАВНА КНИЖКА
Бактериологично изследване за носителство /шигели, салмонели, коремно-тифно носителство и ентеропатогенни Ешерихия коли/ 10.00 лв
Изследвания за чревни хелминти и протозои 8.00 лв
ДРУГИ УСЛУГИ
Издаване на документ 15.00 лв
Дубликат на документ 30.00 лв
Дубликат на разчитане на рентгеново изследване 5.00 лв
Дубликат на CD с рентгеново изследване 5.00 лв
Разпечатване на рентгеново изследване на хартиен носител 2.00 лв
Потребителска такса 2.90 лв
Потребителска такса за лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 1.00 лв
Скарифиционна проба 3.00 лв
Мускулна инжекция 5.00 лв
Интрадермална инжекция 5.00 лв
Поставяне на абокат 10.00 лв
Сваляне на абокат 5.00 лв
Манипулация през абокат 10.00 лв
Измерване на кръвно налягане 5.00 лв
Контрастна апликация 10.00 лв
ТАТ 5.00 лв
ЛКК
Хирургичен кабинет 11.00 лв
Неврологичен кабинет 11.00 лв
Терапевтичен кабинет 11.00 лв
Терапевтичен кабинет /заключение/ 7.00 лв
ЛКК по Здравна каса - за всеки специалист х 2.90 лв
Издаване на копие на Медицински протокол на ЛКК 30.00 лв
БЛАНКИ И КОНСУМАТИВИ
Медицинско свидетелство за работа 0.10 лв
Медицинско свидетелство за шофьори 0.10 лв
Медицинско свидетелство за сключване на граждански брак 0.10 лв
Медицинско свидетелство за работа в чужбина 0.50 лв
Лична амбулаторна карта 1.00 лв
Здравна книжка 0.50 лв
Комплект за вътреставна инжекция - дипрофос амп. - 1 мл., лидокаин 1 % амп. - 10 мл. , спринцовка 5 сс, игла № 20 13.50 лв
Комплект контрастно вещество 100.00 лв
ПАРАНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ
Манипулация до 30 мин. 18.00 лв
Манипулация над 30 мин. 22.00 лв
Консумативи комплект - с една банка 8.00 лв
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ
Домашно дневно посещение в района на града 60.00 лв
Транспорт от ДКЦ 10.00 лв
СТАЦИОНАР
Леглоден за пациент до 4 часа 50.00 лв
Леглоден за пациент 100.00 лв
Нощувка за придружител 50.00 лв
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ЦЕНА
Първичен преглед за специализиран кабинет 50.00 лв
Вторичен преглед за специализиран кабинет 30.00 лв
Консултация с лекар-специалист по документи 40.00 лв
Платен преглед с издаване на болничен лист 60.00 лв
АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Аборт с анестезия 200.00 лв
Абразио с анестезия 200.00 лв
Вземане на материал за микробиологично изследване 5.00 лв
Вземане на материал за хламидия 8.00 лв
Вземане на цитонамазка 8.00 лв
Електрокоагулация 40.00 лв
Ехография на малък таз 25.00 лв
Ехография на малък таз с вагинален трансдюсер 30.00 лв
Поставяне на спирала 40.00 лв
Изваждане на спирала 25.00 лв
Инцизия на Бартолинов абсцес 80.00 лв
Колпоскопия 80.00 лв
Отстраняване на чуждо тяло 30.00 лв
Полипектомия 100.00 лв
Поставяне на вагинален песар 20.00 лв
Преглед и ехограф 50.00 лв
Преглед и ехограф с вагинален трансдюсер 60.00 лв
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Криотерапия 20.00 лв
Вземане на секрет 5.00 лв
КАРДИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Ехокардиография 50.00 лв
Преглед с ехокардиография 60.00 лв
Вторичен преглед с ехокардиография 50.00 лв
Велоергометрия 50.00 лв
ЕКГ с разчитане без преглед 12.00 лв
ЕКГ холтер с мониториране 50.00 лв
Доплерова сонография на каротидни и вертебрални артерии 50.00 лв
Пакет "Кардиология" (преглед, ехокардиография и велоергометрия) 100.00 лв
Пакет "Кардиология" (преглед, ехокардиография и доплерова сонография) 100.00 лв
КАБИНЕТ ЗА ГОРНА И ДОЛНА ЕНДОСКОПИЯ И ПРОКТОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
RRS 80.00 лв
Аноскопия 50.00 лв
БЕНДИНГ - на възел 80.00 лв
Венозна анестезия 70.00 лв
Вземане на биопсичен материал 120.00 лв
Лазерно отстраняване на пиларни кисти посредством NEOV ендолазер 550.00 лв
Екстракция на малки фисури 600.00 лв
Ексцизия на перианална фистула 700.00 лв
Ексцизия на полип 250.00 лв
Ексцизия на хемороидални дипли 250.00 лв
Инфилтрация на фисура 50.00 лв
Кондиломи - ексцизия 300.00 лв
Кондиломи - електрокоагулация 300.00 лв
Локална аналгезия 30.00 лв
Пункция на перианален абсцес 100.00 лв
ФГС със седация 180.00 лв
ФГС без седация 110.00 лв
ФКС 180.00 лв
ФКС със седация 200.00 лв
НЕВРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
ЕМГ 60.00 лв
ОНКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Изследване Braster Pro 65.00 лв
Изследване ВР към преглед по РЗОК 45.00 лв
ОРТОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ  
Бактериологична натривка от оперативна рана 8.00 лв
Бактериологична натривка от покривна тъкан 8.00 лв
Вътреставна инжекция 30.00 лв
Диагностична и терапевтична пункция на стави 30.00 лв
Локална анестезия 12.00 лв
Отстраняване на хирургични конци - до 3 конеца, за всеки следващ х 3.00 лв. на конец 15.00 лв
Поставяне на циркулярен гипс на горен крайник 50.00 лв
Поставяне на циркулярен гипс на долен крайник 70.00 лв
Поставяне на лонгета 30.00 лв
Превръзка на рана - голяма 30.00 лв
Превръзка на рана - средна 20.00 лв
Превръзка на рана - малка 10.00 лв
Сваляне на гипс 20.00 лв
ОЧЕН КАБИНЕТ
Изследване на зенични реакции 5.00 лв
Изследване на зрителната острота /без предписване на очила/ 20.00 лв
Изследване на зрително поле /периферно зрение/ - периметър 20.00 лв
Изследване на преден очен сегмент - биомикроскопия 20.00 лв
Изследване на рефракции с предписване на очила 30.00 лв
Изследване на цветно зрение /аномалоскопия/ 40.00 лв
Изследване на цветно зрение с цветна таблица 5.00 лв
Вземане на секрет за микробиологично изследване на конюктивален сак 5.00 лв
ОСТ /скенер/ 70.00 лв
Отстраняване на мигли 20.00 лв
Отстраняване на чуждо тяло от роговица и конюктива 45.00 лв
Отстраняване на шевове от глава и клепач 30.00 лв
Отстраняване на шевове от конюктивата 35.00 лв
Авторефрактометрия 10.00 лв
Офталмоскопия 20.00 лв
Поставяне и сваляне на очна протеза 20.00 лв
Поставяне, сваляне и промиване на контактни лещи 20.00 лв
Проба на Ширмер 10.00 лв
Промивка на конюктивален сак 10.00 лв
Сондиране на каналикулите и промиване на слъзни пътища на едно око 30.00 лв
Субконюктивална, ретробулбарна и парабулбарна инжекция 25.00 лв
Тонометрия 5.00 лв
ПНЕВМОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Бронхопровокационен тест и спирометрия 25.00 лв
Функционално изследване на дишането с бронходилататорен тест 10.00 лв
УРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Аблацио при фимоза 50.00 лв
Аблацио при фимоза към преглед по НЗОК 30.00 лв
Вземане на уретрален, раневи и друг вид секрет 20.00 лв
Платен специализиран преглед с включена ехография 60.00 лв
Мануална репозиция при парафимоза 50.00 лв
Отстраняване на хирургични конци - за брой 3.00 лв
Поставяне на цистофикс с включена цена на консуматива 250.00 лв
Превръзка на рана - голяма 40.00 лв
Превръзка на рана - малка 20.00 лв
Превръзка на рана - средна 30.00 лв
Смяна на нефростома / уретеростома под ехографски контрол 80.00 лв
Смяна постоянен уретрален катетър 30.00 лв
Смяна постоянен уретрален катетър с включени консумативи 40.00 лв
УШИ-НОС-ГЪРЛО КАБИНЕТ
Аудиометрия 30.00 лв
Вземане на секрет от гърло 5.00 лв
Вземане на секрет от нос 5.00 лв
Вземане на секрет от уши 5.00 лв
Дренаж и поставяне на медикамент в средно ухо 35.00 лв
Индиректна ларингоскопия 30.00 лв
Инцизия перитонзиларен абсцес 70.00 лв
Инцизия фурункул в ушен канал 30.00 лв
Камертонно изследване на слух 25.00 лв
Обгаряне на разширени кръвоносни съдове на носна преграда двустранно 50.00 лв
Обгаряне на разширени кръвоносни съдове на носна преграда едностранно 30.00 лв
Отстраняване на чуждо тяло от гърло 40.00 лв
Отстраняване на чуждо тяло от нос 40.00 лв
Отстраняване на чуждо тяло от ухо 40.00 лв
Парацентеза 40.00 лв
Предна тампонада 50.00 лв
Продухване на евстахиеви тръби 25.00 лв
Промивка на ушен канал (за ухо) 15.00 лв
Пункция, промивка и поставяне на медикамент в синус 50.00 лв
Репозиция на носна преграда 50.00 лв
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕН КАБИНЕТ
Активна ЛФК - индивидуални занимания с аналитични гимнастически упражнения (за процедура) 20.00 лв
Вакуум масаж /зап роцедура/ 12.00 лв
Електростимулация 15.00 лв
Изготвяне на индивидуална програма за домашни занимания 10.00 лв
Лазертерапия - една процедура 12.00 лв
Лечение с ВЧТ 12.00 лв
Лечение с НЧТ 12.00 лв
Лечение с УВС - светлолечение 12.00 лв
Лечение със СЧТ 12.00 лв
Магнитотерапия - 1 поле 12.00 лв
Магнитотерапия - соленоид 12.00 лв
Ултразвукова терапия - 1 поле 12.00 лв
Частичен масаж 20.00 лв
Шийна екстензия - 1 бр. 12.00 лв
Пресотерапия /лимфен дренаж/ - 1 бр. 15.00 лв
ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ
Аноскопия 30.00 лв
Бактериологична натривка от рана 10.00 лв
Вземане на биопсичен материал 120.00 лв
Въвеждане на уретрален катетър 25.00 лв
Диагностична и терапевтична пункция на стави 30.00 лв
Дигитално изследване на ректум 30.00 лв
Екстракция на нокът и пластика на околонокътен вал 100.00 лв
Ексцизионна обработка при рани 100.00 лв
Ексцизия на доброкачествени тумори 160.00 лв
Ел. ексцизия на кожни придатъци 100.00 лв
Ексцизия на кожни придатъци 120.00 лв
Инжекция на фисури 30.00 лв
Инцизия и дренаж на палмарно, тенарно пространство 60.00 лв
Инцизия на гръдна жлеза 80.00 лв
Инцизия на меки тъкани 30.00 лв
Инцизия на перианален абсцес /с локална анестезия/ 100.00 лв
Инцизия при процеси на гръдна стена 80.00 лв
Компресивна превръзка 20.00 лв
Лечение на трудно зарастващи и атонични рани - лазерна процедура 15.00 лв
Локална анестезия 15.00 лв
Мануална репозиция на ректален пролапс 30.00 лв
Мануална репозиция на херния 40.00 лв
Отложен шев при гранулираща коремна рана 90.00 лв
Отстраняване на нокът 50.00 лв
Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани 100.00 лв
Отстраняване на хирургични конци - до 3 конеца, за всеки следващ х 3.00 лв на конец 15.00 лв
Плазмотерапия - манипулация 90.00 лв
Поставяне на венокат 15.00 лв
Поставяне на лонгета 40.00 лв
Превръзка на рана - голяма 40.00 лв
Превръзка на рана - малка 20.00 лв
Превръзка на рана - средна 30.00 лв
Превръзка от изгаряне - до 2% 30.00 лв
Превръзка от изгаряне - до 5% 60.00 лв
Превръзка от изгаряне - над 5% 80.00 лв
Прилагане на тетаничен анатоксин 10.00 лв
Репозиция на хемороиди 30.00 лв
Сваляне на гипс 30.00 лв
Смяна на раневи дренаж и промивка 20.00 лв
Смяна на уретрален катетър 30.00 лв
Сондиране на фистули 15.00 лв
Шев на меки тъкани на малка рана до 3 см. 30.00 лв
Шев на меки тъкани на рана над 3 см. 60.00 лв
ПАКЕТ ИНЦИЗИЯ на големи абсцеси до 2 см.
Почистване 60.00 лв
Анестезия
Инцизия
Промивка
Дренаж
Превръзка
ПАКЕТ ИНЦИЗИЯ на големи абсцеси над 2 см.
Почистване 80.00 лв
Анестезия
Инцизия
Промивка
Дренаж
Превръзка
ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ /гръдна стена; коремна стена; лимфен възел/
Проба анестезия 120.00 лв
Локална анестезия
Ексцизия
Шев на меки тъкани
Превръзка
КОНСУМАТИВИ ЗА ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ
Консуматив при аноскопия 30.00 лв
Консумативи при обработка на големи абсцеси, екстракция на малки кожни образувания (придатъци) и доброкачествени такива до 1 см. 60.00 лв
Консумативи при обработка на големи абсцеси, екстракция на малки кожни образувания (придатъци) и доброкачествени такива над 1 см. 80.00 лв
Консуматив при първична обработка на рана до 5 шева 30.00 лв
Консуматив при първична обработка на рана над 5 шева 40.00 лв
МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ ЦЕНА
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Рентгенов филм 6.00 лв
Рентгенография на гръбначен сегмент в І проекция 30.00 лв
Рентгенография на гръбначен сегмент в ІІ проекции 40.00 лв
Рентгенография на череп в І проекция 25.00 лв
Рентгенография на череп в ІІ проекции, включително специални центражи 32.00 лв
Рентгенография на кости и стави в І проекция 25.00 лв
Рентгенография на кости и стави в ІІ проекции 35.00 лв
Рентгенография на гръден кош и бял дроб 40.00 лв
Рентгенография на гръден кош и бял дроб без назначение от лекар 50.00 лв
Мамография 50.00 лв
Обзорна рентгенография на корем 35.00 лв
Обзорна рентгенография на бъбреци и пикочен мехур (БУМ или ПОС) 35.00 лв
ЕХОГРАФИИ
Ехография на една система 25.00 лв
Ехография на млечни жлези 40.00 лв
Ехография на коремни органи 45.00 лв
Ехография на щитовидна жлеза 25.00 лв
СКЕНЕР
Глава, гръбначни прешлени, стави - за всеки х 170.00 лв
Бял дроб, абдомен, малък таз - за всеки х 170.00 лв
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
Копие на разчитане от конвенционално рентгеново изследване, извършено в ДКЦ "Свети Георги Победоносец" 10.00 лв
Копие на рентгеново изследване на CD 5.00 лв
МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Гърлен секрет 15.00 лв
Носен секрет 15.00 лв
Еö клетки в носен секрет 8.00 лв
Комбинирано изследване на гърлен и носен секрет /с една такса/ 24.00 лв
Очен секрет 15.00 лв
Ушен секрет 15.00 лв
Храчка 16.00 лв
Раневи секрет 16.00 лв
Пунктат 16.00 лв
Уретрален секрет 16.00 лв
Еякулат + трихомони 16.00 лв
Вагинален или цервикален секрет + трихомони 16.00 лв
Фецес - микробна флора и кандида 18.00 лв
Фецес за здравна книжка и детска градина 10.00 лв
Антибиограма за едно културелно изследване 9.00 лв
Антибиограма за две културелни изследвания 15.00 лв
Антимикограма 9.00 лв
Еднократна урина за урокултура 12.00 лв
Двукратна урина за урокултура 21.00 лв
Трикратна урина за урокултура 30.00 лв
Изследване на нокти и кожа за бактерии, гъбички, плесени и дерматофити 28.00 лв
БЪРЗИ ТЕСТОВЕ
Neisseria gonorrheae - найсерия гонорея (антиген) 15.00 лв
Изследване за сифилис - RPR /Васерман/ 9.00 лв
Hepatitis B virus - HbSAg /австралийски антиген/ 9.00 лв
ASO /антистрептолизии/ 9.00 лв
Хеликобактер пилори Aг (от фецес) 16.00 лв
СПИН тест 9.00 лв
Хламидия /сух тест/ 17.00 лв
COVID-19 кръвен тест за антитела 20.00 лв
COVID-19 антигенен тест /сух тест-назофарингеален/ 20.00 лв
Ревматоиден фактор RF 9.00 лв
ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ
Първо и второ психологическо изследване 40.00 лв
Първо и второ психологическо изследване на чужденец 100.00 лв
Първо и второ психологическо изследване при отнето свидетелство за правоуправление на МПС 60.00 лв
Първо и второ психологическо изследване при отнето свидетелство за правоуправление на МПС на чужденец 120.00 лв
Удостоверение (с вкл. ДДС) 5.00 лв
Психологична консултация (продължителност 45 мин.) 25.00 лв
ДРУГИ ПЛАТЕНИ УСЛУГИ
Ползване на кабинет/лекционна зала за 1 астрономически час (без ДДС) 25.00 лв