Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

„ЗК България Иншурънс” АД

»

http://zadbg.bg/

ЗАД БЪЛГАРИЯ АД
(ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ АД)

Компанията предлага различни здравноосигурителни пакети, медицинска застраховка на физически лица и фирми, здравни застраховки.
Водеща е на пазара на здравното застраховане.

След преобразуване на дружеството, ЗАД България получи лиценз за и общо застраховане: имуществени застраховки, застраховка жилище, др.