Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Обществени поръчки - скенер

»
»

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционно обслужване на 16 срезов фабрично реновиран компютърен томограф" /добавено на 14.04.2016 г. 17:38ч./Информация за извършено плащане през месец юни 2017 г. (добавено на 30.06.2017 г. в 10:09 ч.)
Информация за извършено плащане през месец май 2017 г. (добавено на 09.06.2017 г. в 08:55 ч.)
Информация за извършено плащане през месец април 2017 (добавено на 05.05.2017 г. в 11:50 ч.)
Информация за извършено плащане през месец март 2017 (добавено на 13.04.2017 г. в 14:20 ч.)
Информация за извършено плащане (добавено на 16.01.2017 г. в 16:19 ч.)
Договор за скенер (добавено на 16.01.2017 г. в 15:59 ч.)
Решение_13062016 (добавено на 14.06.2016 г. в 09:17 ч.)
Протокол_3_08062016 (добавен на 14.06.2016 г. в 09:16 ч.)
Протокол_2_02062016 (добавен на 14.06.2016 г. в 09:15 ч.)
Протокол_1_18052016 (добавен на 14.06.2016 г. в 09:12 ч.)
Съобщение (добавено на 03.06.2016 г. в 09:35 ч.)
Решение
Обявление
Съобщение
Документация